Nabór 4 – ważne informacje

Aktualności

Przy składaniu wniosku prosimy o zwrócenie uwagi na to, że w naborze 4 wnioski mogą złożyć

pracodawcy niespełniający definicji Przedsiębiorcy, czyli podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej i jednocześnie zatrudniają co najmniej 1 osobę na umowę o pracę

z podregionu sądeckiego, czyli powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza

 

Można otrzymać 50% dofinansowania – istnieją USŁUGI, dla których WSPARCIE MOZE ZOSTAĆ ZWIĘKSZONE do 80%.

Ze względu na grupę docelową naboru kryterium preferencji związane z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo działalności w branżach/sektorach (kody PKD) istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa małopolskiego NIE DOTYCZY niniejszego naboru.

Pozyskanie 80% dofinansowania będzie możliwe jedynie pod warunkiem realizacji usług spełniających warunki zawarte w par. 4 ust. 14b) Regulaminu wsparcia.

Przy uzupełnianiu wniosku zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych danych, szczególnie w przypadku zaznaczania kryteriów i oświadczeń nieobowiązkowych (wzór formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w zakładce Do pobrania).